Katedra ekonomie SU OPF v Karviné

Katedra ekonomie byla na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné zřízena v roce 1991 a v průběhu následujících let se stala nedílnou součástí struktury SU OPF. Od samotného počátku členové týmu katedry zajišťovali nejen výuku předmětů, jež jsou vyučovány ve všech studijních programech, ale také výuku předmětů, které jsou úzce odborně zaměřeny, a to zejména na oblast evropské integrace, hospodářské politiky, veřejné a regionální ekonomiky a oblast ekonomických analýz. Katedra ekonomie je taktéž katedrou garantující a vyučující v oborech Evropská integrace a Veřejná ekonomika a správa, které jsou na SU OPF akreditovány jak pro bakalářský (prezenční i kombinovaná forma studia), tak pro navazující magisterský stupeň studia (prezenční forma studia). Dá se tedy říci, že hlavním posláním katedry ekonomie je příprava erudovaných odborníků nejen s odpovídajícími znalostmi teoretické ekonomie, ale také se schopností pohybovat se a pracovat ve strukturách Evropské unie a veřejné správě.

Vzhledem k tomu, že naše aktivity jsou poměrně rozsáhlé, rozhodli jsme se, že bližší informace o životě katedry ekonomie vám poskytneme prostřednictvím těchto webových stránek. Na těchto stránkách tak naleznete podrobnější informace o předmětech a oborech garantovaných katedrou ekonomie a seznámíte se s jednotlivými členy katedry a jejich publikační a vědecko-výzkumnou činností. Tyto informace jsou určeny nejen pro studenty SU OPF, ale také pro zájemce o studium na Obchodně podnikatelské fakultě, kolegy působící na jiných vysokých školách, odborníky z praxe či pro laickou veřejnost. Věříme, že tyto stránky naplní vaše očekávání a vy zde naleznete všechny vámi požadované informace. Pokud se vám přesto nebude některých informací dostávat v odpovídajícím množství a kvalitě, obraťte se prosím na nás prostřednictvím emailu buďto na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Za katedru ekonomie vám příjemný pobyt na těchto stránkách přeje

 

 

Pavel Tuleja

vedoucí katedry

 

Slovník pojmů

Statistická data

Ze života katedry

Ples (2012)

Obor Evropská integrace


Přihlásit seNovinky

27. 5. 2014: Na intranetu fakulty najdete rozdělení do státnicových komisí pro bakalářskou i navazující magisterskou formu studia.

 

30. 4. 2014: Tematické okruhy oborů VES, EI a všeobecné části, stejně tak otázky oborů VES a EI najdete v části "Ukončení studia" podle charakteru Vaší státní závěrečné zkoušky.

 

21. 2. 2014: Změny ve výuce předmětů při zahájení výuky v LS 2013/2014 najdete zde.

 

13. 2. 2014: Náhradní a opravný termín státních závěrečných zkoušek. Složení zkušebních komisí najdete zde. Tematické okruhy všeobecné části, oborů Evropská integrace a Veřejná ekonomika a správa najdete v části "Ukončení studia".

 

15. 10. 2013: Informace pro studenty, kteří zpracovávají závěrečné práce pod vedením členů katedry ekonomie v akademickém roce 2013/2014 najdete zde.